Om tävlingsbidraget

Redaktörsgänget har blivit äldre. Uppdatering kommer inom kort.

Nu tävlar vi igen

Skolarbete och inlärning är en lång process. Man talar gärna om att eleven ska få syn på sitt lärande men då krävs det tid. Högstadieelever arbetar mot kursplanens mål i fyra år från år 6 till år 9, en fjärdedel av deras liv.

En blogg kan tyckas vara motsatsen till en lång lärprocess. Bloggare skriver snabba, korta inlägg om det som händer just nu. Ständiga uppdateringar är ett måste, annars blir bloggen snabbt ointressant.

Men en blogg synliggör inte bara den snabba tanken utan också en utveckling. Mediet är fantastiskt på så sätt att det inte bara ser framåt utan också arkiverar och dokumenterar det som varit. Till skillnad från ett vanligt arkiv kan man spara hur mycket som helst och  materialet är både  lätttillgängligt och synligt.

Bloggen följer med genom högstadiet

Tack vare Webbstjärnan klev 7B över tröskeln och började publicera sig på nätet 2010. De värsta teknikhindren är nu undanröjda och eleverna, numera 9B, känner sig trygga och bekväma med sin webbplats. Att lämna vår skrivblogg ensam ute i cyberrymden vore ett enormt slöseri med tid och kraft.

Kunskap i programhantering är också en färskvara och en mycket flyktig kunskap. Den måste upprätthållas genom att IKT integreras i elevernas vardag. Bloggen är uttryck för det. De blir allt säkrare och frimodigare. Etik, upphovsrätt och bildhantering diskuteras hela tiden och långsamt hamnar kunskapen i klassen ryggmärg.

Klassen fortsättar att publicera sig här. Målet är att kommenterandet ska utvecklas mot mer resonemang och diskussion utan att den underbara positiva grundtonen som gäller här försvinner. Bilder, och kanske i slutet av våren också film är ett annat av årets teman.

Tänk att få sin skrivutveckling dokumenterad på det här viset. Det känns så nytt och spännande. Jag får visa upp mina fantastiska elever och det bästa av allt. Alla i hela världen är välkomna att följa med på resan.

Cecilia Johansson

stolt lärare i klass 8B

Så här tänkte vi 2010

Skrivarbloggen är byggd av en 7:a i Sollentuna. V i   har gjort den här bloggen eftersom vi vill att föräldrar, kamrater, syskon och alla intresserade ska få läsa det vi skriver i skolan. Bloggen ger oss också möjlighet att läsa och kommentera varandras texter. Dessutom tränar vi på nätetikett. Hur uppför man sig på Intenet?

Det  är kul att skriva

Det blir lättare att tycka att det är roligt och meningsfullt att skriva nu när klassen har världen som läsare. Det motiverar oss till att skriva mer öch bättre. Vi blir också bättre på att  arbeta med datorer. När vi började jobba med webbplatsen för några veckor sedan visste ingen av oss hur man byggde en webbplats, nu har vi allihop provat på att göra inlägg och skriva kommentarer.

Nästan alla genrer finns representerade i bloggen  från poesi till faktatexter inom alla möjliga olika områden. Vi har fått skriva på datorn en lektion i veckan under  läsåret. Bloggen är inte färdig ännu utan nya texter och kommentarer strömmar in efter hand.

Alla i klassen bidragit med innehåll men Cecilia, vår svensklärare,  har hjälpt till med strukturen. Fanny har haft huvudansvaret för utseendet. Klara, Malin, Carin, Emelie, Anna och Sara har tagit ett jätteansvar som redaktörer.

Den pedagogiska kopplingen av Cecilia Johansson

Webbplatsen ingår i ett större projekt http://superstarmedia.se/?page_id=1062 en skrivkurs som syftar till att träna elever i år 7 på att skriva i olika genrer, som de behöver under sin senare skolgång. De ska också tycka att det är roligt och meningsfullt att skriva. Ett annat mål är att klassen ska förbättra sina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet Word. Till sist ska eleverna nå strävansmålen i svenska i högre grad än i dag.

Strävansmålen för år 9 i  kursplanen för svenska är knappast någon lättsam läsning. Men Skolverkets formuleringar har sällan kommit så nära mitt dagliga arbete i klassrummet som i arbetet med den här webbplatsen.

Utdrag ur mål att sträva mot för år 9 i kursplanen i svenska:

  • eleven utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket.
  • eleven utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter med hjälp av egna värderingar och andras råd.
  • eleven utvecklar en språklig säkerhet i skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang, samt genom skrivandet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.
  • eleven utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera.

Att skriva är att kommunicera och där brister vi ofta i skolan.  Eleverna skriver och skriver men kommunicerar de ? Tack vare den här webbplatsen så gör de äntligen det. Nu kan de på allvar uttrycka sig genom skriftspråket.  De får chansen att utveckla sin fantasi och lust att skapa. De utvecklar den språkliga säkerheten som krävs när alla kan läsa det du har skrivit. De arbetar också tillsammans, och i dialog med varandra, reflekterar de kring och värderar innehållet i texterna.

Den starka pedagogiska kopplingen mellan färdig webbsida och kursplan är ett viktigt motiv för att klass 7B vinner webbstjärnan i år. Ett annat är att texterna på bloggen håller så hög kvalitet. De är verkligen läsvärda. Det är fantastiskt att dessa tonåringar så generöst delar med sig av sin tanke- och känlovärld . Dessutom består klassen av riktiga tävlingsmänniskor. Vi anmälde oss i slutet av februari, vi har hunnit byta ämne för hemsidan. Ingen av oss visste hur man gjorde en webbplats. Men en tävling är en tävling och då ställer alla upp och gör sitt bästa för klass 7B vill vinna!!!

Upphovsrätt

Författarna har alla rättigheter till text och bild. Varken text eller bild får kopieras utan tillstånd. Bilder på elever är puclicerade med föräldrars tillstånd.

Bilder som inte är tagna av författarna har publicerats med tillstånd från fotografen. Där inte annat anges kommer bilderna från flickr.com och har publicerats med fotografens tillstånd.  Texterna är skriva under lektionstid under lärarens överinseende och plagiat förekommer inte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s