Malin

Namn: Malin

Ålder:13

Familj: Mamma pappa och lillasyster

Fritid: Spelar tvärflöjt

Jag skriver helst: Det beror på vad texten ska handla om, en faktatext om historia är kul medens en faktatext om datorer är jättetråkig. Jag skriver helst lite allt möjligt som har ett bra ämne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s