Category Archives: Är Sverige en demokrati?

Är Sverige en demokrati?

 Är Sverige en demokrati? För att besvara den frågan behöver man först veta vad en demokrati är, och det är inte så lätt som det låter; demokratin har sitt ursprung i grekland där man redan runt år 500 f.Kr. ansåg … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 | Tagged | Leave a comment

Är Sverige en demokrati?

”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.” Denna mening är hämtad från Sveriges Riksdags hemsida, och är den första underrubriken till avsnittet om demokrati. Sverige styrs av en riksdag … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati? | Tagged | 1 Comment

Är Sverige en demokrati? av Mattias

Är Sverige en demokrati? ¤Ja. Sverige är en demokrati Man ser det genom att det är allmänna val vart 4 år, där alla över 18år och som är svenska medborgare får rösta.Det blev allmän och rättvis rösträtt i Sverige först … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 | Tagged | Leave a comment

Är Sverige en demokrati?

Är Sverige en demokrati? Sverige är ett demokratiskt land, vi ska ha representativ demokrati med det menas att all offentlig makt ska utgå från folket. Precis som nästan allting har demokratin i Sverige vissa svagheter. Liksom varför ska bara människor … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati? | Tagged | 1 Comment

Är Sverige en demokrati?

Är Sverige en demokrati? Sverige har ett ganska enkelt röstningssystem. Alla som är över 18 år och är svensk medborgare får rösta. Alltså alla svenskar som är myndiga får rösta. Är det rättvist? Det är klart, tänker väl alla som … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 | Tagged | 1 Comment

Är Sverige en demokrati?

Vad är en demokrati? Är Sverige en sådan? Det är två frågor som kan verka lätta att svara på, men mycket handlar om vart man ska dra gränsen och det är något svårt. Demokrati är grekiska och betyder folkvälde eller … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 | Tagged | Leave a comment

Sverige – ett demokratiskt land

Att kunna springa fri i en lummig glänta mitt ute i skogen, känna fuktig mossa under fötterna, och endast höra vindens sus i trädkronorna och bäckens klara porlande. Att kunna ta ett beslut och stå för det, känna sig trygg … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 | Tagged | 4 Comments

Är Sverige en demokrati?

Sverige påstås vara en demokrati men är den verkligen så rättvis? Visst får alla som är myndiga och medborgare i Sverige rösta, men är 18 år en bra åldergräns? Vem säger att man inte är smart nog att välja det … Continue reading

Posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 | 2 Comments