Dags för konstutställning

Klicka på era bilder och gör bildbeskrivningar med namn etc. /Cecilia

This entry was posted in 9:an - tredje året, Bilder. Bookmark the permalink.

1 Response to Dags för konstutställning

  1. Pingback: Webben ger möjligheter för det vidgade textbegreppet i skolarbetet | Kristina Alexandersons blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s