Läs läs läs

Klassen skriver noveller med hjälp av ett halvt ark papper med några nedklottrade ord. Vad de inte vet är att listan redan har förekommit i en annan novell av en viss August Strindberg. Orden klassen fick på sin lapp var: Alice, 15 11 33, banken, blomsteraffären, möbelaffären, flyttfirman, Operan, 50 50 50 Doktor L, Karl, Mamma, apoteket, begravningsbyrån, (två kistor, en större, en mindre)

Strindbergs version ligger under fliken Ett halvt ark papper. 9B:s noveller ligger på bloggen under respektive namn.

This entry was posted in 9:an - tredje året and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s