Vår valfråga om en cykelpark i Sollentuna

Vi ungdomar i Sollentuna som tycker om att cykla i vill ha en cykelpark, för att det finns bara skateparker, och det är orättvist. En cykelpark är ett ställe där det finns jordhopp som man kan hoppa med cykel. Cykelparken ska vara i Sollentuna/Helenelund. Vi är trötta på att cykla på plan mark och vill ha action annars blir det väldigt tråkigt att cykla på plan mark. Jag och mina vänner vill ha en cykelpark i Sollentuna, det kan vara t.ex. genom en skog, grustag med jordhopp tex som Fadderbyn i Upplandsväsby. Varför ska inte cyklister ha en cykel park att åka i när skatare har flera skateparker. Därför gick vi till val stugorna och frågade om de kunde bygga en cykelpark. De sa att vi skulle skicka brev till partierna. Vi har skickat men de har inte svarat än.

Av: Andreas Georgiadis och Björn Carl Thor Christiansson Grundström

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s