Vad vill ni göra åt ungdomsarbetslösheten?

Jag fick en uppgift av min lärare att jag skulle åka till valstugorna i Sollentuna. Där skulle jag fråga var och en av partierna som var där på plats, en fråga som jag skulle välja ut och få fram deras respons och se hur olika partier tycker och tänker.

Min fråga var till partierna: Vad vill ni göra för att dagens ungdomar ska få mer och bättre jobb? Det första partiet jag frågade var Vänsterpartiet.

 Vänsterpartiets svar: Vi vill först och främst att ungdomar ska få bra slutbetyg och för att göra det så ska dom som har lätt för skolan va i en speciell klass och dom som har svårt sättas i en klass för att få mer eller mindre hjälp beroende på var man blivit satt. Vi sattsar också på interna platser att man ska välja det jobb man känner bäst för och komma in där och få känna hur det känns och få jobb direkt. Vi vill att det ska gå så snabbt som möjligt så man inte sitter hemma i ett halvår utan att göra någonting och bli helt rastlös.

 Mina kommentarer till detta: Jag tycker det är dåligt att man ska behöva splittra på klasserna för då är man inte med sina kompisar som kanske hjälper en att jobba bättre för man jobbar ju bättre om sin omgivning är bättre tycker jag. Men med de interna platserna tycker jag var rätt men att man ska komma lite snabbare in i jobben och bli anställd fortare. Jag tycker Vänsterpartiets svar inte var bra, men jag fick fram det jag ville veta och det var jag nöjd med. Nästa på tur är socialdemokraterna.

 Socialdemokraternas svar: Vi vill att ungdomar ska gå ut med bra betyg för att komma snabbt in i affärs värld. Vi vill att ungdomar ska bli lärlings anställda i ett jobb man tycker är bra. Vi vill att om man är en anställd ungdom skall man få lika mycket betalt för likadant arbete som en så kallad ”veteran” som får mer betalt än en ungdom vi vill ta bort detta för alla är lika mycket värda i arbetet oavsett hur länge man har varit i yrket.

 Jag tycker att man inte ska sättas in i ett jobb direkt utan få lära känna sin omgivning och göra samma jobb som en veteran. För att det tar sin tid att komma in i sitt jobb och prestera sitt yttersta därför tycker jag att man först ska få hälften så mycket betalt i början och när man väl har börjat ska man få fullt betalt i sitt arbete.

 Moderaterna svar: Vi vill att ungdomar ska få ett bra betyg. Att det ska få stor möjlighet hos arbetsförmedlingen och få jobb så snabbt de kan och kunna utvecklas. Om man inte har det bästa betyget i gymnasiet ska man anställa en extra lärare som kan hjälpa eleverna efter skolan så de kan få sitt arbete att gå uppåt. För att om ungdomar får ett bra betyg får de större möjlighet att göra vad de vill i framtiden och att inte arbeta på ett jobb som är jätte tråkigt och vara där bara för pengarna. För att om man spenderar ungefär halva sitt liv på sitt jobb borde det vara roligt.

 Mina kommentarer till detta: Jag tycker att det var bra påpekat och inget som stack ut utan det är ungefär så det ska gå till tycker jag. De andra partierna ville göra stora förändringar medan moderaterna går sakta fram och gör inte så stora förändringar och tycker att det är bra redan som det är och det tror jag lockar väljare.

 Sammandrag. Jag tycker jag har fått de fakta som jag ville ha av de olika partierna. Även fast vissa hade olika synpunkter men det är en charm i politiken också att man har olika åsikter. Men det har varit ett spännande arbete och bra svar.

Ivar Bohlin

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s