Är Sverige en demokrati? av Mattias

Är Sverige en demokrati?

¤Ja. Sverige är en demokrati

Man ser det genom att det är allmänna val vart 4 år, där alla över 18år och som är svenska medborgare får rösta.Det blev allmän och rättvis rösträtt i Sverige först 1921.
Sverige har representativ demokrati då får man välja mellan olika personer i partierna.  Det heter person röstning där man kan stryka personer och kryssa för politikerna.
I Sverige har vi demokratiska friheter tex.
tryckfrihet att man får skriva vad man vill i tidningar och på internet.
yttrandefrihet man får tycka vad man vill.
Religions frihet man får tro på vilken gud som helst.
Förenings frihet man får vara med i vilken förening man vill
Rörelsefrihet: Man behöver inte meddela någon att man ska resa utomlands eller när man ska återvända. Med ett pass får man resa vart man vill.

Sveriges demokrati är bra men har brister här är några exempel.

– Det finns länder som har mer demokrati än Sverige som tex Schweiz kantoner där man får rösta om allt som kommunfullmäktige annars skulle bestämma genom direkt handuppräckning. Det är bara dom över 18 år som får rösta.

– Sd.s valreklam på TV och att utestänga Sd från slutvaldebatten på Svt samt andra åtgärder har fått danskarna att reagera.
Danskarna tycker att det måste finnas någon som talar om för Svenskarna att det är censur det handlar om. Detta hör inte hemma i ett Skandinaviskt land år 2010.”

– En socialdemokratisk minister stängde med hjälp utav UD och SÄPO ner Sverigedemokraternas hemsidor under första Mohammed bild krisen. Det skrider mot tryckfrihetslagen.

– Pastor Åke Green som predikade sin religion i sin egen kyrka döms till fängelse och blev tvungen att överklaga i två omgångar för att slippa fängelsestraff. Det är emot religionsfriheten.

Jag är glad att vi har en demokrati som är riktig, inte som den i Kina. Där går det bara att rösta på ett parti och man får inga av dom demokratiska friheterna.
Jag tycker att Sveriges demokrati är bra.

This entry was posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s