Min valfråga – Arbetslöshet hos ungdomar

Min valfråga

 

Jag har frågat olika partier vad dom ska göra med arbetslösheten hos ungdomar. De svarade såhär.

Moderaterna: Vi tänker sänka arbetsgivaravgiften till hälften så att det blir billigare för småföretag att anställa ungdomar upp till 25 år. Arbetsgivaravgiften är en slags skatt. När en chef ger ut en lön så är det 40 % på den lönen som går till staten.  Vi vill också få tillbaka praktiklinjer så man kan plugga till det man vill bli tidigare. En annan sak som vi vill få är lärlingsplatser och mer praktiktid.

Kristdemokraterna: Ja vill alltså sänka arbetsgivaravgiften för att annars blir det för dyrt för företag att anställa ungdomar.

Centerpartiet: Vi vill få det enklare att ha ett företag samtidigt som vi vill sänka arbetsgivaravgiften till hälften. 

Folkpartiet: Vi vill sänka arbetsgivaravgiften till hälften för ungdomar under 26 år.

Socialdemokraterna: Vi vill alltså sänka arbetsgivaravgiften som många andra partier också vill. Vi vill dessutom få tillbaka praktikplatser och att ungdomar borde få mer respekt av de vuxna.

Vänsterpartiet: Vi vill anställa fler ungdomar som arbetar för staten som t.ex. skolor och sjukhus.

Miljöpartiet: Vi vill ha sänkt moms på tjänster, och satsningar på utbildning och forskning. Vi vet att de ger fler jobb. Vi vill inte eller ha diskriminering så att inte svenska får företräde. De ska också bli enklare att bli företagare.

De olika partierna vill sänka arbetsgivaravgiften och göra det lättare att skapa företag. De vill också skaffa tillbaka praktikplatser, sänkt moms på tjänster, anställa under staten och inte diskriminera folk. Jag tycker att man borde sänka skatter och skapa fler företag.

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Min valfråga – Arbetslöshet hos ungdomar

  1. Mattias Ullberg says:

    det här var en bra text. Med en fråga som kommer beröra oss snart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s