Är Sverige en demokrati?

Vad är en demokrati? Är Sverige en sådan? Det är två frågor som kan verka lätta att svara på, men mycket handlar om vart man ska dra gränsen och det är något svårt.

Demokrati är grekiska och betyder folkvälde eller folket härskar. Det kan inte tolkas på något annat sätt än att i en demokrati så måste regeringen ta hänsyn till folkets åsikter.

Något grundläggande för en demokrati är val eller folkomröstningar. Folket måste få välja vilka som ska få styra sitt hemland. Alltså måste demokratiska val inkludera flera olika partier som alla är av en egen åsikt. Emellertid räcker nog inte detta för att ett land ska vara demokratiskt. Men det är här som det börjar bli svårt att dra gränser. För vissa räcker det med ett val vart fjärde år, och så är man en demokrati. Jag tror inte att det är så enkelt.

En för mig, viktig del av en demokrati är fria media. Jag tycker att det är viktigt att politiker inte ska kunna slippa undan när de gör något olagligt, och att en politiker bryter mot lagen gör att många tappar förtroendet för dem. Därför tror jag att det är viktigt att folket vet att de kan lita på dem som styr och bestämmer över landet som de bor i. Tack vare våra fria medier vet folket i Sverige, att om en politiker gör något olämpligt så får vi veta det, jag tror att det gör att vi i Sverige får större förtroende för våra politiker. Vilket jag tror är en viktig del av en demokrati, förtroende för de politiker och partier som vi röstar på.

Självklart behöver det inte bli så att ett parti förlorar alla sina röster när en medlem inte följer våra lagar. Socialdemokraterna är fortfarande vårat största parti i riksdagen, efter Mona Sahlins ”Tobleroneaffär”. Men det har skapat uttryck som ”Tobleronepolitik” som fortfarande används även om det egentligen inte är speciellt aktuellt längre.

Det fanns nog några, eller i alla fall vissa, som undrade vad Socialdemokraterna ville göra med alla skattepengar som de tjänade på höjda skatter. Fast det kanske är lite överdrivet tänkande, för alla gör misstag även om vissa gör betydligt klantigare än andra. Detta var ändå bara en persons misstag som nu får symbolisera många andra.

Nu har jag goda skäl till att svara ”Ja” på frågan: Är Sverige en demokrati? Om vi inte hade varit ett land med fria medier så hade vi nog aldrig fått veta något om någon ”Tobleroneaffär” eller någon av alla andra affärer eller resor som politiker har gjort på statens pengar, och utan yttrande friheten som är en av våra grundlagar hade jag säkert aldrig fått skriva så här.

Men bara för att vi nu är en demokrati är vi inte den mest rättvisa sådan, det är till exempel bara ca 50 personer av alla nio miljonerna som bor i landet som faktiskt har mest att säga till om. Bland dessa ingår ledare för de stora partierna, ledare för fackliga organisationer, några direktörer, någon från Skanska, Handelsbanken och någon från familjen Wallenberg.

I Sverige är vi mycket noga med att kungen inte får uttala sig om något politiskt och absolut inte påverka några politiska beslut, och varför då? Jo för att han inte är vald av folket, han är född som kung och det är alltså inget som säger att han skulle vara duktig som politiker eller att fattar kloka politiska beslut. Det är inte demokratiskt att kungen ska få bestämma mer än någon annan.

Men det gäller tydligen inte finansfamiljer, för man är knappast vald av folket till medlem av familjen Wallenberg eller någon annan betydelsefull familj och ändå så får dessa personer mycket mer makt än resten av folket. Jag säger inte att dessa familjer inte borde få bestämma, det är bra att alla som bestämmer inte byts ut när vi får en ny regering. Men det kanske inte var det mest demokratiska man kunde tänka sig.

Demokrati eller ej, så kan man fortfarande inte låta alla ha precis lika mycket makt, det skulle bli kaos. Och då skulle man kräva att 4 % spärren avskaffades, och det förstår alla att det skulle bli en enorm röra, helt omöjlig att reda ut. Lite orättvisa är viktig för att ett land ska utvecklas och inte fastna på ett ställe för att man inte kan komma överens.

Därför är en regering som folket tror kan fatta kloka beslut, viktig för att Sverige ska fungera som land. Man kan inte låta viljan att vara ett demokratiskt land, bli så stor att man glömmer vad som egentligen är klokast och mest förnuftigt. Man kan inte vara bäst på allt.

Men ”ja”, Sverige är en demokrati även om exakt all makt inte utgår från folket, utan utgår från några som den större delen av befolkningen har valt som representanter för sin egen åsikt. Det är nog ändå rätt så demokratiskt.

This entry was posted in Är Sverige en demokrati?, Demokratibloggen år 8 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s