Vilken av de frågor ert parti driver anses vara den viktigaste – om ni bara får säga en?

Min valfråga – Vilken av de frågor ert parti driver anses vara den viktigaste – om ni bara får säga en?

Jag tvivlar på att jag är den enda i Sverige som de närmaste veckorna tänkt: Vad tycker jag? Vilket parti speglar mina åsikter bäst? Vad ska jag rösta på?

Det kan inte vara svårt att ta reda på tänkte jag. Med valaffischer överallt, debatter och valrapporter på tv, partimedlemmar som delar ut reklam på varje gata, och reportage och artiklar i varje tidning, kan det inte ta lång tid innan jag hittar det parti som passar mig bäst.

Enkelt. Trodde jag.

Allt visade sig vara hundra gånger svårare än jag tänkt mig. Partierna driver i stort sätt samma frågor, och även om det de vill förändra är bra, så nämner de sällan hur de ska göra för att förändringarna ska genomföras.

För att göra allt lättare bestämde jag mig för att jag skulle ta reda på vilken av de många, många frågor varje parti driver de anser att är den viktigaste, och sedan reflektera över hur den matchar min. Den viktigaste frågan måste ju vara den de mest vill fokusera och satsa på, och därmed den de snabbast och effektivast förändrar. Och om deras viktigaste fråga är densamma som min, då är det ju solklart vilket parti jag borde koppla mig själv till.

Med andra ord, när jag klev av bussen vid Centrum så hade jag bestämt mig för att fråga partiernas representanter i valstugorna; Vilken av de frågor ert parti driver anses vara den viktigaste – om ni bara får säga en?

Moderaterna svarar Skolan på min fråga. Men svaret tar en stund. Mannen jag frågar verkar tycka att det är en svår fråga, och funderar en liten stund, samtidigt som han säger saker som ”Det är ju många frågor som är viktiga” och ”Det är inte lätt att prioritera en enda när det finns så mycket som behöver förändras”. Till slut, efter att han frågat sin kollega, kommer svaret.

Moderaterna vill satsa på att bygga ut antalet förskoleplatser, och öka mängden med information till föräldrar som ska välja förskola till sitt barn. De vill även utveckla mer flexibla ersättningssystem för att förskolor och familjedaghem ska kunna tillgodose behovet av omsorg av barn med föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider.

Skolan ska erbjuda mer hjälp till behövande, och man bör även vidareutbilda skolans personal. Betyg ska införas från årskurs 6. En stor IT satsning ska genomföras, och man ska ge alla lärare och elever tillgång till var sin dator. Även trafiksäkerheten vid skolvägar ska öka.

Miljöpartiet svarade Miljön. Sammanfattningsvis vill de Modernisera Sverige. Med det menar de att bostäder ska bli mer klimatanpassade, och gamla bostäder ska rustas upp och energieffektiviseras. Man bör göra en stor satsning på förnybar energi såsom vindkraft, vågkraft och sol, och användandet av kol, olja och kärnkraft ska upphöra. Den som har egen elproduktion ska kunna enkelt kunna sälja sitt överskott på elnätet. Man ska satsa på biogas och el i stället för bensin.

En annan stor satsning är maten. Ekologiskt och närproducerat är viktigt, och en skatt på kött och annan mat som man vill minska konsumtionen av borde införas. Spridningen av miljögifter ska stoppas, och användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel i jordbruket ska minska. Det är dags för ett stort lyft för maten på skolor, äldreomsorg och på sjukhus.

Kollektivtrafiken ska byggas ut och göras billigare. Det ska även bli enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken, och det ska även byggas fler cykelbanor. Höghastighetstågen och spårvagnarna ska bli fler, och åldern för ungdomsrabatt ska höjas från 20 till 22 år.

Socialdemokraterna svarar Jobben. Fler jobb åt framför allt unga. 20 000 nya praktik- och utbildningsplatser, och snabbare och mer riktade insatser för jobbsökande. Man bör även införa fler utbildningsmöjligheter. En bra utbildning ökar möjligheterna till ett första jobb, och en utbildning får man i skolan. Det är viktigt att se ett samband mellan en utbildning och ett önskat jobb.

För att alla ska ha chansen att en dag gå till det jobb de drömmer om bör alla få samma möjligheter, oavsett ekonomi. Ersättningen till arbetslösa måste bli högre. Arbetsgivaravgiften ska slopas för den som anställer en ung arbetslös.

Folkpartiet, liksom Moderaterna, svarade Skolan. Svenska skolan ska vara i världsklass, och man bör satsa på att skapa en arbetsro i klassrummet. Samtliga elever ska nå godkänt, och de som riskerar att inte nå målen ska ha rätt till stöd. Varje skola ska ha egna kunskapsmål. Varje barns språk- och matematikundervisning ska följas upp årligen redan från förskolan.

Lärarna ska undervisa i de ämnen de har kompetens för, och man bör satsa på att öka utbildningen. Betyg borde införas från årskurs sex, och skriftliga omdömen från första klass.

Skolan ska kunna tvinga föräldrar till stökiga elever att sitta med i klassrummet. Alla elever ska ha rätt till skolbibliotek, skolkurator och skolpsykolog, och de som mår dåligt ska kunna få tidig hjälp.

Centerpartiet svarade Miljön, klimathot, och som de uttrycker det; ”Överlevnad på jorden”. Kommuner ska bli effektivare i sin energianvändning, man ska arbeta för att minska partikelutsläpp och buller i trafiken, och man ska upprätthålla den biologiska mångfalden.

Man borde ställa högre krav på byggandet av vägar, och på att Staten tar sitt ansvar för att minska utsläppen på stora vägar som t.ex. E4:an. Man bör satsa pengar på att hitta nya lösningar för energieffektiviseringar och minskad miljöpåverkan.

Man ska jobba på att bevara naturmiljöer. Fossila bränslen inom kollektivtrafiken och landstingens transporter ska fasas ut, och ersättas med förnybara energikällor. Man ska prioritera Östersjöns återhämtning, och kämpa för att rädda utrotningshotade arter som lever i vattnet. Man ska bygga fler stationer för elbilsladdning, och det ska bli lättare att ta med cykeln på tåget.

Vänsterpartiet svarar Bostäderna. Men det tar tid för mig att få ett ordentligt svar på frågan. Mannen jag pratar med kan verkligen inte bestämma sig för en enda fråga, utan lägger upp förslag på förslag. Till slut kommer dock svaret, men han vill verkligen koppla det till Vänsterpartiets andra stora fråga, nämligen Jämställdheten.

Inom ramen Bostäderna vill man investera i bostadsbyggande och skapa fler hyresrätter med rimliga hyror. Man ska bygga bort bostadsbristen för de 200 000 unga som saknar egen lägenhet genom att bygga 40 000 lägenheter per år.

Bort med lyxen i bostadsbyggandet, satsa i stället på god men enklare standard för människor med normala inkomster. Mer statligt stöd till privata bostadsföretag och kommuner som vill bygga hyresrätter.

Kristdemokraterna svarar Valfriheten, eller individens rätt att välja, med fokus framförallt på familjen. Människor ska få större möjlighet att välja vårdform själva. Förenkla och förbättra föräldraförsäkringen, och höj lägsta ersättningen.

Fördubbla vårdnadsbidraget och inför det i hela landet. Stoppa förslagen om tvångsdelning av föräldraledigheten och öka möjligheterna för båda föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt. Gör det möjligt att ta ut föräldrapenning tills barnet fyllt 18 år.

Färre regler och pekpinnar och mer valfrihet för att minska den statliga inblandningen i människors vardag. Sänkta skatter för att ge familjer friheten att leva som de själva vill. Pensionärer ska få välja när de vill gå i pension, och skatten ska sänkas även för pensionärerna.

Jag tycker att alla partier kom med bra svar på min fråga, även om jag lade märke till att flera av partierna behövde fundera en stund innan de svarade. Det var egentligen bara Folkpartiet och Miljöpartiet som kunde svara direkt. Skolan och miljön. Detta var dock ingen överraskning, eftersom dessa svar redan är kända som deras huvudfrågor.

Jag kan tycka att det är bra trots allt, att de flesta partier behöver tänka efter innan de svarar. Det betyder att det finns många frågor de anser viktiga, och under tiden jag väntar på svar pendlar deras tankar mellan de frågor som skulle kunna utgöra svaret på min fråga. De ska ju inte vara några enfrågepartier, så det är ju så det ska vara.

Jag ska också berätta att det svar jag fick i valstugorna inte alltid överensstämde med det som står på partiernas hemsidor. Ett exempel är Moderaterna, som svarade skolan. De har ”Jobb år fler” som viktigaste valfråga enligt hemsidan.

Jag har alltid varit intresserad av miljö- och skolfrågor, så det var främst Miljöpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Centern som fångade mig efter att ha frågat alla partier.

Folkpartiet och Moderaterna hade många liknande åsikter i skolfrågan, till exempel angående betyget. Men totalt sett tycker jag att Folkpartiet verkar ha mer åsikter i frågor som rör mig, medan Moderaterna fokuserar mycket på förskolan. Därför väljer jag i det här fallet Folkpartiet framför dem.

När det gäller Miljöpartiet och Centern så har även de många liknande åsikter, här dock inom miljöfrågan. Jag, för min del, väljer Centern före Miljöpartiet av tre skäl; Först och främst att Centern ingår i Alliansen, som jag föredrar framför det rödgröna blocket. Dessutom driver Centerpartiet många andra frågor utöver miljöfrågan, till skillnad från Miljöpartiet, vars andra frågor jag tycker kommer lite i skymundan.

Den tredje anledningen är att jag länge varit intresserad av Östersjön, och om Centern kommer att fokusera på att havet återhämtar sig, så är jag utan tvivel redo att lägga min röst på dem.

Något jag verkligen vill nämna är en sak jag tycker partierna borde bli mycket bättre på, vissa mer än andra. Som jag nämnde tidigare har de ofta många åsikter och frågor i vilka jag håller med, men saken är den att frågan för mig inte är Om, utan Hur.

Tyvärr är det är förvånansvärt sällan partierna beskriver hur de ska genomföra en enskild fråga. I stället radar de upp sida efter sida med punkter på vad de vill göra.

Men för mig, och säkert många fler, är det viktigt att få veta om de verkligen har koll på vad de måste göra för att få det här förslaget att gå hela vägen. Innan man skaffar sig en åsikt måste man också veta vad man pratar om. Därför tycker jag att det är svårt att kunna lita på vissa partier som bara radar upp en massa; Vi borde göra det här, och det här, och det här, men däremot inte berättar hur de ska göra det. Om de inte vet hur de ska genomföra någonting kan de inte heller göra det.

En annan sak jag inte tycker om är att partierna ofta försöker visa sig själva bättre genom att förklara varför motståndarens förslag är dåliga. Självklart borde man lägga fram motargument för att hitta luckor i motståndarens åsikt, men att ge ut en hel folder om vad de andra partierna gör dåligt tycker jag är att gå långt över gränsen för överdrift.

Detta gäller främst Vänsterpartiet. Av deras partirepresentant fick jag ett häfte med rubriken ”Utveckling, Trygghet och Solidaritet (tryckt med stora, röda bokstäver) eller Avveckling, Otrygghet och Egoism (i blått). Häftet innehåller tre uppslag med 2 spalter på varje. På vänster sida finns en lista (med röd bakgrund) där partiet gjort en lista på de saker de själva gjort bra, och till höger finns en lista (med blå bakgrund) på allt de borgerliga partierna gjort fel den senaste mandatperioden. Detta tycker jag rent ut sagt är barnsligt. De borde i stället fokusera mer på att förklara varför deras egna åsikter är bra.

Att kämpa för sitt eget förslag är alltid bättre än att trycka ner någon annans.

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to Vilken av de frågor ert parti driver anses vara den viktigaste – om ni bara får säga en?

 1. Elvira Lundin says:

  “Mycket snack och lite verkstad” – uttryck som uppstod i och med politiken? ^^
  Instämmer, det är bra när partierna värdesätter många frågor och själva tvingas väga och tänka efter innan de ger svar, likväl tycker jag också att Östersjön-frågan är oerhört viktig, något som många tycks förbise! Och att peka på motståndarnas misstag är ju bara att tafatt försöka dölja sina egna… nej, bättre att som du säger, fokusera på sina egna åsikter och jobba på att faktiskt kunna förverkliga dem också.

  En mycket bra, intressant och lärorik text Carin! 😀

 2. Malin says:

  Jättebra text!!! Jag håller med dig i det sissta stycket. Det är verkligen störande när ett parti bara klagar på de andra, det är som att de gör så för att dölja, eller sudda ut sina egna misstag, eller har de inga egna bra åsikter?

  En sak som jag undrar lite över är att du skrev att det är självklart att du borde koppla dig själv till de partiet vars största fråga liknade din egen bäst, men om partiets andra åsikter inte passar dig alls så kanske de inte rätt parti för dig ändå. Men det är vad jag tror 🙂 :)och alla tycker olika (tur)xD

  • Carin says:

   ja, det är såklart rätt . men om det är ett parti som har en huvudfråga som jag gillar , men vars andra frågor jag anser att bara är fel så kopplar jag bort det partiet helt och hållet , redan från början . vad jag menar med “Och om deras viktigaste fråga är densamma som min, då är det ju solklart vilket parti jag borde koppla mig själv till” är kanske snarare att det är dessa partier jag borde analysera och jämföra , vilket jag gjorde i de sista styckena . ett exempel är “Dessutom driver Centerpartiet många andra frågor utöver miljöfrågan, till skillnad från Miljöpartiet, vars andra frågor jag tycker kommer lite i skymundan”. där gjorde jag pecis det , analyserade partiets andra frågor och därmed kunde bestämma mig för ett prti , och utesluta det andra . Det blev ett långt svar , men det var för att det var en bra fråga . håller med om att det var lite oklart skrivet 😉 tack ❤

 3. Kanske Malin efterlyser ett mer ideologiskt förhållningssätt till politiken. Vad tycker du om det? Är ideologierna aktuella i dagens politik. En fantastiskt bra text för övrigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s