Vad anser ni om att Frankrikes regering vill skicka ut alla romer ur landet

För någon månad sedan kunde vi se på TV och läsa i tidningar att Frankrikes regering hade fattat ett beslut som både engagerade och chockerade många – att alla romer i landet skulle utvisas ur landet. Samtidigt som det fanns personer som ansåg att landets regerings beslut var fel var det vissa som ansåg att beslutet var helt rätt och riktigt.

Ett tag hörde man inte mycket om detta men för någon vecka sedan togs det upp på nyheterna igen och då bestämde jag mig, min valfråga skulle handla om romernas – och andra folkgruppers rätt att behandlas som alla andra. Något som Frankrikes regering tycker är helt fel och vill ändra på

Det finns säkert romer, liksom det finns andra människor, som inte följer regler, som skräpar ner, som lämnar kvar hälften av alla sina saker när de flyttar till en ny plats att ställa sina husvagnar och tält på.

Men ska man låta dem symbolisera alla?

Moderaterna anser att det här är en fråga som måste lösas på EU nivå men de romer som bor här vill de hjälpa eftersom att vi inte kan ha folk i husvagnar som bosätter sig på konstiga ställen.

”Man kan inte skicka ut dem för att de inte har någonstans att bo”.

När jag frågade folkpartiet om detta så utropade de ett högt:

”NEJ! Det är förfärligt! De ska ha samma rättigheter som alla andra”!

Miljöpartiet har inte tagit ställning i denna fråga eftersom att frågan ännu inte står i något partiprogram.

Socialdemokraterna tycker att det här är en katastrof.

”Alla måste få röra sig fritt inom EU.”

Centerpartiet tycker att det inte är bra att man bedömer dem utifrån viken folkgrupp de tillhör.

”Det är fel.”

Kristdemokraterna har liksom Miljöpartiet inte tagit ställning i frågan men när jag formulerar om frågan och istället undrar vad de vill göra med de romer som bor i Sollentuna säger de att de vill ta hand om dem men det är viktigt att få dem med sig eftersom att det finns vissa som vill fortsätta leva som de gör och så kan vi inte ha det.

”Det är inte rätt att utvisa dem från landet, men de måste sköta sig, eftersom att det är både en rättighet att få bo i landet, samtidigt som att det är en skyldighet att lyda lagarna som finns.”  

Vänsterpartiet är emot

”Helt fel.”

Sverigedemokraterna svarade att om man inte befinner sig legalt i ett land så bör man utvisas från landet.

Alltså är alla partier som för tillfället sitter i riksdagen överens om att Frankrikes beslut, att förflytta romerna till andra länder är fel. Däremot så var Sverigedemokraterna av en annan åsikt.

Min egen åsikt liknar nog de flesta partiernas utom Sverigedemokraternas. Jag tycker att man inte kan skicka runt dem i Europa bara för att de inte har någonstans att bo, de ska behandlas som andra. Och det blir ju inte bättre för att man tvingar dem att flytta, kan man inte hjälpa dem att sluta flytta så att de får riktiga hus att bo i? För då slipper man ha jätte stora läger på parkeringsplatser eller i parker.

Om man fortsätter att skicka runt dem så sätter de bara upp sina tält på någon annan plats. Det är ingenting som blir bättre, man bara förflyttar dem till något annat land eller en annan plats.  

Men om man ska bo i ett land så måste man respektera andra medborgare, följa lagar och sköta sig i allmänhet.

Men de är ju människor som alla andra och då ska de behandlas så.

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vad anser ni om att Frankrikes regering vill skicka ut alla romer ur landet

  1. Elvira Lundin says:

    Väldigt bra skrivet och intressant val av fråga! Jag håller helt med dig, att förvisa alla romer är ju bara att sopa problemen under mattan, istället borde man kunna finna en väg att vidta åtgärder på utan att tappa sin känsla för empati och mänsklighet. ;O =)

  2. Carin says:

    håller med elvira , bra text och intressant valfråga .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s