Ungdomar och droger

  Här är frågorna som jag ställe till tre partier inom alliansen. Tanken var att få veta om allianspatierna Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet tyckte likadant.

Mina valfrågor var:

1. Det finns ungdomar i 13-17 åldern som håller på med droger.

2. Vad kan kommunerna göra för att ungdomar ska sluta missbruka?

3. Hur tror partierna att ungdomar får tag på droger?

Centern svarar på fråga1: Det är sorgligt enligt centern.

Centern svarar på fråga2: Dem tycker att det alltid finns tillgång till spontan idrott och mer information och skadeverkningar i förebyggandesyfte.

Centern svarar på fråga3: folk vill pengar på ungdomar (langare) och säljer till ungdomar

Kristdemokraterna svarar på fråga 1: Det är dumt spelar ingen roll hur gammal man är!

Kristdemokraterna svarar på fråga 2: dels att se till att folk kan ha något att göra och kunna prata med någon vuxen.

Kristdemokraterna svarar på fråga 3: Genom ansvarslösa föräldrar och äldre kompisar.

Folkpartiet svarar på fråga 1: Det är hemskt och synd att åldrarna går ner.

Folkpartiet svarar på fråga 2: Att det finns vuxna ute och att det alltid finns saker att göra.

Folkpartiet svarar på fråga 3: Äldre köper åt dem och dem kan få tag på via nätet.

Jag själv tycker att det är förfärligt att ungdomar överhuvudtaget provar på droger och att dem måste kunna stå emot själva och kommunen ska se till att det finns något att göra. Jag tror att ungdomar får tag på droger genom föräldrar, äldre kompisar, ansvarslösa arbetare i kiosker och via Internet.

This entry was posted in Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Ungdomar och droger

  1. Fanny ( Den super coola Admin) says:

    Glöm inte att skriva ditt namn och att lägga ditt inlägg i rätt kategori 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s