Varför är skolmaten så dålig?

Min valfråga – varför är skolmaten så dålig?

Jag cyklade till valstugorna vid sollentuna centrum och frågade olika partier min fråga. ”Varför är skolmaten så dålig?” och olika partier svarade olika. Om jag ska vara ärlig så tycker jag inte att de hade så bra koll som jag hade trott. Vissa partier visste inte svaret och hade inte alls bra koll. Men i alla fall så här svarade de olika partierna:

Centerpartiet: För att det lagas i centralkök och det är inte alla som vet hur man använder det och då blir inte maten lika god. De tyckte att vi på skolan ska försöka ändra på saken genom att ta upp det i elevrådet.

Moderaterna: Jag vet faktiskt inte, det borde man kanske ändra på.

Socialdemokraterna: För att det lagas i så stora kök och det kan inte göra så att maten blir lika god.

Kristdemokraterna: Kan tyvärr inte ge något svar.

Sollentunapartiet: Det lagas i centralkök och de lägger alldeles för lite pengar på maten.

Folkpartiet: Jag vet inte.

 

Vänsterpartiet: Vi tycker att det ska vara lagat på plats och vara mer varierat än vad det är nu.

Jag håller med de partierna som tyckte något att man ska lägga mer pengar på skolmaten och att det ska finnas ett skolkök i varje skola för att det är viktigt att vi äter bra mat som är god så att vi orkar med skolan. Men för att kunna göra det så måste nog skolorna få mer pengar från kommunen.

Louise Bonnevier 8B

This entry was posted in Demokratibloggen år 8, Min valfråga and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Varför är skolmaten så dålig?

  1. Alexander Stockhaus says:

    äntligen någon som fattar att maten är dålig 😉

  2. Clara Benedictsson says:

    Bra text Louise 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

  3. Är skolmaten verkligen så dålig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s