Utvärdering i slöjd av metallskulptur av Erik

Jag gjorde en metallskulptur som skulle likna en gubbe. Tanken var att man skulle arbeta med metall och bearbeta metall och bocka metall som en obligatorisk en uppgift. Jag började med en ritning i skala 1:1 och sedan böjde jag järn som skulle bli ben, armar, kropp och huvud. Jag nitade ihop metall och sedan sprejades den svart. Därpå skulle jag nita ett stycke koppar som skulle nitas på den ena armen. Kopperstycket härdades och efter härdningen skulle det nitas ihop på armen och då var det klart.

 Rogers hade ett exempel på hur uppgiften ungefär skulle se hut och det gav mig inspiration så jag gjorde någon liknande skulptur.

 Det materialet jag använde var järn och koppar under arbetets gång.

 Produkten blev som planerad, allt gick bra förutom att halsen blev lite för lång, kanske var det för att jag använde lite för mycket järn.

Jag har lärt mig hur man borrar metall och hur man nitar metall och hur man härdar brons.

 Att jag inte ska lägga ner för mycket möda och tid på ritningen nästa gång och börja med själva arbetet lite tidigare än förra gången.

Jag tycker att jag nått dem flesta målen, men jag tycker att nästa läsår ska jag uppnå målen bättre än detta läsår.

This entry was posted in Beskrivningar and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s