Utvärdering i slöjd av fågelholk av Markus

I vårterminen år 7 har jag gjort en fågelholk. Nu ska jag berätta om den.

 Vår träslöjdslärare gav oss uppgiften att bygga en fågelholk. Vi fick bygga fågelholken hur vi ville och jag fick idén av en bok om fågelholkar. Jag hittade en holk som var fin och tog den.

 Jag har byggt en fågelholk med hjälp av spik, trä (furu), trä lim och målarfärg. Jag har sågat delarna själv med en såg och sedan satt ihop dem. Jag borrade ett hål i framsidan där fåglarna ska komma in. Sedan satte jag ihop alla väggar. Jag satte fast en botten på holken och taket. Sedan lade jag till en list och en skorsten på taket. Jag målade holken och den var klar.

 Mitt arbete blev som jag hade planerat. Jag tycker att min list på taket blev bra. Mitt tak blev inte så bra eftersom det inte blev så tätt. Min holk blev snygg så jag har satt upp den i min trädgård.

 Under arbetets gång så har jag lärt mig hur man fäster trä i trä. Det gör man med trä lim och spik. Jag har också lärt mig hur man bygger fågelholkar.  

 För att göra en bättre holk så skulle jag nog kunna arbeta mer seriöst och anstränga mig mer i mitt arbete och använda mer tid på lektionen. Jag kunde också ha varit mer noga med måtten så att den skulle bli perfekt.

 Jag tycker att jag har uppnått alla målen i arbetsplanen bra men skulle kunna gjort bättre på vissa saker.

 

This entry was posted in Beskrivningar and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s