Slavarnas liv i det antika Grekland av Mattias

I Grekland hade många människor slavar. Slavarna betraktades som ägodelar och kunde köpas och säljas som man köper och säljer t ex en gaffel. Priserna varierade från 72 drakmer för ett barn till över 300 drakmer för en utbildad syrisk man (dagslönen för en genomsnittlig grekisk man var en drakma).
Man tror att en tredjedel av Atens befolkning var slavar.
Många slavar var krigsfångar eller sjörövare. Ibland räddades också barn som satts ut för att dö och såldes av slavhandlare. Alla barn till slavar blev automatiskt slavar.
En rik man kunde äga 1000 slavar som han hyrde ut för en obol (en sjättedels drakmer) om dagen.
Husslavar gjorde enkla sysslor och hjälpte kvinnorna att se efter barnen och de gamla. Många slavar arbetade tillsammans med utlänningar och fattiga atenare på byggnaderna på Akropolis. Andra arbetade i hantverkarnas verkstäder och 300 slavar var poliser. I statens silvergruvor fanns ca 40 000 slavar som arbetade under hemska förhållanden.
Alla slavar behandlades inte illa eller hade tunga, obetydliga arbeten, en del hade viktiga poster som bankirer, sekreterare eller sjökaptener. Om de sparade ihop nog mycket pengar kunde slavarna köpa sig fria. En slav som hette Paison gifte sig på 400-talet f Kr med sin ägares änka och blev på så vis fri medborgare i Aten. “Slaven är ett stycke egendom med själ”, sade Aristoteles. Grekland var, liksom alla forntida civilisationer, ett slavsamhälle i den meningen, att slaveri betraktades som naturligt och nödvändigt och knappast ifrågasattes ens av slavarna själva. Tvärtom, slavarnas arbete var nödvändigt för “det goda livet”, det lättjefulla och behagliga liv som var det enda värdiga för en verkligt fri man.

This entry was posted in Antikens Grekland and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s