Gudarna i det gamla Egypten av Emelie och Carin

Egyptierna hade en stark tro på en gudavärld som styrde allt. Solen, månen, krig, kärlek… allting. Därför var religionen en viktig del av de gamla egyptiernas liv.

De största gudarna dyrkades över hela landet, andra bara på vissa delar.

Vi ska berätta om några av de viktigaste gudarna i det egyptiska samhället.

Osiris & Isis

Osiris var en av de största gudarna i det gamla Egypten, och Isis var hans fru. Osiris var den första faraonen, och jordbrukets skapare. De två var två av syskonen till solguden Nut, och hennes make Geb. De andra syskonen var Seth, som senare blev den onde himmelsguden, och Neftys. De fick en son, himmelsguden Horus. När Seth mördade Osiris hjälpte Isis och Neftys till, och Horus offrade sitt ena öga för att återuppliva sin far. Horusögat blev en av de stora symbolerna i Egypten – det symboliserar själen. Osiris blev kung av dödsriket, och det är han som övervakar vägandet av hjärtat ceremonin.

Anubis

Anubis var balsameringskonstens gud i det gamla Egypten, och var även dödsrikets huvudvakt. Han avbildades som en schakal, eller som en människa med schakalhuvud. Man trodde att det var Anubis som vakade över dem som utförde balsameringen, och dessa män hade ofta en mask föreställande Anubis när de utförde arbetet. Anubis var ägare till nyckeln till dödsriket, och det var han som ledde fram de döda faraonerna till vägandet av hjärtat ceremonin.

Thoth

Vishetens och skrivkonstens gud var Thoth. Han avbildas oftast som en man med ibishuvud, men även som en hel ibis eller som en babian. Flera egyptiska tempel har helgats åt Thoth. Thoth antecknade allt faraonerna gjorde, och läste upp det för Osiris innan vägandet av hjärtat ceremonin skulle äga rum. Thoth var även den gud som bevarade hemligheter, han hade en källa till god magi. Den använde han till att hjälpa andra gudar.

Himmelsgudarna – Ra, Horus och Nut

Himmelsgudarna var de allra viktigaste av gudarna i det gamla Egypten.

Ra, Horus och Nut var de gudar som tillsammans fick solen att gå upp, färdas över himlen och gå ner på kvällen. Ra ansågs vara solen själv. Nut födde solen på morgonen, och den färdades med solbåten över himlen, från öster till väster med hjälp av mindre gudar som drog den. På kvällen väntade Nut på solen, eller Ra längst ut i väst, där hon svalde den när det blev kväll. Allting började om på nytt nästa morgon. Horus blev en himmelsgud efter sin kamp mot den onde himmelsguden Seth. Det var i den striden han fick sitt ena öga utslitet.

Ma’at

Ma’at var sanningens och ordningens gudinna. Det var hon som såg till att stjärnorna rörde sig över himlen, att årstiderna ändrades, och att människorna var i harmoni.

Hennes stora symbol var sanningsfjädern, som hon bar på huvudet. Denna användes i vägandet av hjärtat ceremonin, på det sättet att man lade faraonens hjärta i ena vågskålen, och sanningsfjädern i den andra. Om hjärtat vägde mer än fjädern hade faraon varit ond, och om de vägde lika hade den varit god. Ma’at var dotter till solguden Ra, och syster till kärlekens gud – Hathor. Hon var även domarnas skyddsgudinna.

Emelie & Carin

This entry was posted in Faktatexter and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Gudarna i det gamla Egypten av Emelie och Carin

  1. Pingback: Darin uppgift 2 av Darin 7B | Jämförande historia 7B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s