Fenicierna av Malin

Fenicien var ett landskap som bestod av stadsstater vid Medelhavets östra kust. De första Feniciska städerna grundades ca 3000 f. Kr. Ungefär vid 500 f. Kr erövrades Fenicien först av Babylonien och sedan av Perserriket. Tillslut vid 100 f. Kr efter att både Alexander den store och Seleukiderna hade kontrollerat området tog romarna över. Idag är Fenicien det nuvarande Libanon.

Handel

Från sitt lilla rike seglade Fenicierna ut i hela Medelhavet och köpte och sålde saker. Runt 1100 f. Kr började Fenicierna vara det mest framträdande handelsfolket i hela Medelhavet. Fenicierna handlade framförallt med metaller som koppar, silver, tenn och den nya metallen järn som var mycket ovanlig och dyr, man använde inte järn till samma saker som idag utan använde det till små, värdefulla smycken. Även fast järnet var en stor nyhet var det inte Feniciernas mest kända vara, den purpurröda färgen som man framställde av snäckor var väldigt dyrt och det var endast rika människor som hade råd att bära ett rött plagg.

Nya sätt att färdas på

 

Ett stort bidrag till att Feniciernas handel var så framgångsrik var deras båtar som klarade stormar bättre än andra. Medans andra sjöfarare som Kretensarna seglade längs kusterna för att undvika för stark vind seglade Fenicierna rakt över havet, det gick snabbare för dem. Hemligheten bakom dessa stadiga båtar var en köl som håller ihop botten. En annan sak som skiljde Fenicierna från andra sjöfarare var deras sätt att navigera på, de styrde efter solen och stjärnorna.

Feniciernas stora betydelse   

Fenicierna har kommit på många saker som vi fortfarande använder idag som t ex myntet och det genomskinliga glaset men den viktigaste uppfinningen som fenicierna är mest kända för är utvecklingen av skriften. Det gamla alfabetet var komplicerat och hade ett tecken för varje ord, det nya alfabetet var lättare att förstå eftersom att det hade ett tecken för varje ljud istället. När skriften förbättrades var många Feniciska vetenskapsmän med. När de Feniciska handelsmännen reste omkring i områdena runt Medelhavet lärde de människorna som de köpte och sålde saker av att använda det nya alfabetet så tack vare Fenicierna fick alla ta del av det nya skriftspråket.

När Grekerna åter igen började lära sig att skriva och läsa använde man det Feniciska alfabetet men man anpassade det efter grekiskan, och vissa bokstäver som man använder idag påminner om bokstäverna som Fenicierna utvecklade för ca 3000 år sedan.

This entry was posted in Antikens Grekland and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Fenicierna av Malin

  1. Carin says:

    bra rubriker, lättläst och intressant^^.
    kul med bild också!

  2. Ida says:

    En bra och lärorik text!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s