Livet i Sparta av Sara

 

 Jag ska berätta om livet i Sparta. Det sägs alltid ”leva spartanskt är att leva enkelt”. Det finns en känd berättelse som kom ifrån Sparta; ”pojken och räven”. Den handlar om en pojke som stal en räv, han blev stoppad av en äldre man och stoppade in den ilskna räven i tröjan. Den äldre mannen ville prata lite. Medan de pratar biter sig räven in i pojkens bröst. Men han visar inte hur ont det gör. när den äldre mannen till slut går, sjunker pojken död ner till marken. Så skulle en blivande soldat uppträda! Det skulle spartanska pojkar lära sig av den här historien. Pojkar måste lära sig att uthärda smärta och de skulle vara listiga. Det var tillåtet att stjäla, men den som gjorde det så klumpigt att han blev upptäckt straffades hårt.

   Livet i Sparta var svårt, fast för kvinnor var det ovanligt bra. Livet i Sparta skilde sig mycket från resten av Grekland, spartanerna tyckte inte om tänkarna och konstnärerna från de andra stadsstaterna. Det viktiga i Sparta var att vara en tapper soldat.

   Barnen blev statens egendom så fort de blev födda, om barnet var svagt eller sjukt blev det övergivet. Barnen fick bo hemma med sin mor tills de var sju år gamla, då skickades pojkarna till en internatskola. Där fick de lära sig att följa order utan att tveka. De fick lära sig att slåss, hantera spjut, de fick också lära sig att skriva och läsa men krigarutbildningen var viktigare.

   Pojkarna delades upp i grupper, varje grupp hade en ledare som undervisade i gymnastik. De fick lära sig att utså strapatser, hunger och smärta. De fick sova i kalla obekväma rum och de fick väldigt lite att äta.

   Spartanska flickor lärde sig, liksom pojkarna att skriva och läsa. De fick också lära sig att spela lyra och spela flöjt och att sjunga i kör. De fick likadan mat som pojkar och de tränade löpning, kastade diskus och spjut och fick lära sig brottning. Flickorna skulle uppfostras till starka mammor som kunde föda starka pojkar som passade bra till elitsoldater. Kvinnorna behövde också vara psykiskt starka. De skulle klara av att se sina söner stupa i strid.

   De spartanska kvinnorna ansågs vara de vackraste i hela Grekland, de var friare och självständigare än kvinnor i andra stadsstater. De största delarna av året var männen i militärläger. Då var kvinnorna ansvariga för slavarna och tjänstefolk, både i hushållsarbete och i jordbruket. Men i det politiska livet fick kvinnorna inte vara med. De äldstes råd och folkförsamlingen var enbart för män.

   När man var tjugo år gick man ut skolan, då blev alla män genast soldater. De måste ge all sin tid till stadsstaten. De fick gifta sig men de fick inte bo med sin hustru förrän de fyllt tretio. De kunde inte äga ett hus och hade ingen lyx. All träning gjorde dem till Greklands bästa soldater, men deras liv var väldigt hårt. Männen fick sluta som krigare när de fyllt sextio men oftast dog man innan dess.

   Varför spartanerna var så stränga med sin militär var för att de var rädda för att sina slavar – heloterna – skulle göra uppror. Under Greklands medeltid anföll krigare ett område som hette Lakonien och kämpade med befolkningen som redan bodde där. Krigarna satte upp ett arméläger som sedan blev stadsstaten Sparta.

    Det lakoniska folket blev slavar. Slavarna kallades heloter efter sitt bynamn Helos. Heloterna var många fler än spartanerna.

   Sparta styrdes av två kungar samtidigt. De skulle hjälpa varandra och också kontrollera varandra. Deras viktigaste uppgift var att leda arméerna i krig.

   Mest makt hade de äldstes råd. Det bestod av tjugoåtta spartanska män, som alla skulle ha fyllt sextio.

   Alla spartanska män över trettio fick vara med i folksamlingen. Där röstade männen ja eller nej till förslag som hade lagts fram av kungarna eller de äldstes råd. Men förslagen fick inte diskuteras.

Källor: Läseboken Historia 1 och läroboken Historia 7 Natur och kultur 2004

This entry was posted in Antikens Grekland and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Livet i Sparta av Sara

  1. Carin says:

    bra inledning, bra text!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s