Tropisk regnskog av Malin

 

De tropiska regnskogarna ligger på ekvatorn som t.ex. i Brasilien och i Afrika nedanför Sahara öknen. Klimatet är mycket fuktigt och under ett år regnar det minst 1500mm. Det finns inga olika årstider där, träden tappar bara något blad i taget och det sker bara när något nytt blad ska växa ut. Medeltemperaturen ligger alltid över 18°C. Regnskogen täckte förut   14 % av jordens yta. Men regnskogen försvinner mer och mer eftersom att man bränner ner en stor mängd av den för att få mer plats för jordbruk och annan industri och täcker nu bara drygt 7 % jordytan.   

Djurliv

Mer än hälften av världens växter och djur finns i den tropiska regnskogen och det finns många fler växtarter som forskarna ännu inte har upptäckt. Det lever bara små djur i regnskogen och det är väldigt sällan som man ser stora djur på marken, det är alldeles för varmt för dem. Det är bara mindre djur som reptiler, småfåglar och primater som trivs i det varma och fuktiga klimatet.

 

Regnskogens skikt

Regnskogen kan delas in i fyra olika skikt, eller nivåer. Skiktet högst upp kallas ”Det högsta skiktet”. Där i de allra högsta trädkronorna lever örnar, fjärilar, fladdermöss och vissa apor.

Nästa skikt heter ”Kron taket”. Här finns de flesta av regnskogens större trädkronor, dessa träd är ca 30-40 meter höga. I mellan Kron taket och golvet finns ett lager som kallas ”Mellanskiktet”. Där finns ett stort lager med ödlor, ormar, leoparder och riktigt många insekter. Löven på denna nivå är mycket stora, dit når bara 5 % av solljuset. Sist kommer ”Golvet”. Växterna här, som endast är skuggväxter och svampar, får bara 2 % av regnskogens solljus. Regnskogens golv är ganska obeväxt förutom vid floder och träsk. På golvet hittar man också förmultnande växter och djurkroppar som svamparna hjälper till att bryta ner.

Regnskogen försvinner

Det är synd att så mycket regnskog försvinner eftersom att det påverkar hela jordens klimat, det kommer att både regna mindre och det kommer att bli varmare runt ekvatorn om vi fortsätter att avverka den så som vi gör nu.

Källa: Wikipedia

This entry was posted in Faktatexter and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Tropisk regnskog av Malin

  1. Carin says:

    bra text och fin bild!!
    lägg till bilder i alla inlägg (: < 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s