Åldersgränser insändare av Carin

Insändaren är ett svar på Malins insändare som också handlar om åldersgränser.

Läs den här;

http://superstarmedia.se/?p=156

Sedan den första filmen i Twilight serien hade premiär har det diskuterats mycket om åldersgränserna på svenska biografer.

När det kom ut att ingen under 15 år skulle kunna se filmen på bio blev det stor uppståndelse eftersom målgruppen på bokserien är 14 år.

Det har pågått stora diskussioner om man ska ändra, lägga till, eller sänka åldersgränserna på svenska biografer.

Nu har Statens biografbyrå, som sätter upp åldersgränserna på alla filmer som ska visas i Sverige gett ett förslag på att man ska behålla alla åldersgränser som de är, men lägga till en 18års gräns.

Förslaget går helt emot alla förslag som lagts fram och diskuterats.

Jag tycker att det är helt fel att göra så.

Först och främst borde de som bestämmer åldersgränserna på filmer vara i mer varierad ålder. Idag är det bara vuxna som sitter med och bestämmer, och på grund av det kan det ju inte komma fram om barn och ungdomar tycker att personer i deras ålder ska, eller inte ska se filmerna.

Dessutom har åldersgränserna som finns idag alldeles för stort gap mellan sig. Det är enorm skillnad mellan hur en 7 åring och en 11åring upplever en film.

Ändå får båda åldersgrupperna se samma filmer – så länge 7åringen är i en vuxens sällskap. Och 15års gränsen är alltför hög. Jag kan hålla med om att 11åringar inte borde se 15årsfilmer, men de flesta 13åringar kan det utan problem. Mitt förslag? Ha kvar alla åldersgränser, men lägg till en 13årsgräns, där man inte får se filmen om man är yngre, oavsett vilket sällskap man är i.

Det skulle vara bra, eftersom man då kan gå på fler filmer vid yngre ålder, utan att riskera att se något som ligger över ens förmåga. Oftast vet man som individ vad man klarar av att se och inte se, och jag tycker att det borde ligga lite mer i ens eget ansvar att bestämma vad man ska se – inte biografernas. De ska inte behöva ta ansvar för att vissa tittar på filmer de inte borde. Det är inte deras problem. Sedan behöver man inte se filmer som man vet att man inte klarar av, bara de som kan det får chansen.

This entry was posted in Insändare and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Åldersgränser insändare av Carin

  1. Malin says:

    Kul att du svarade!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s