Mer lov i skolan insändare av Johan

Mer lov för skolbarnen!

Jag tycker att vi borde ha mer lov i skolan, så att man fokusera mer på de skoldagar man har.De enda jag vill är att man ska lägga in någon extravecka då vi har lov, det skulle bli mycket enklare attjobba i skolan.

   Jag själv tycker att det skulle vara skönt om man hade lite mer lov man kan ta det lugnt på. Om man skulle kunna klämma in någon extra vecka som man kan vila upp sig på så tror jag att man kan få bättre resultat på proven.

  Om man har lov då så minskar stressen och man kanjobba bättre då man är i skolan.

Tvinga inte era barn att gå till skolan när de inte harorken att göra det. Ge dem istället några extra dagar attvila upp sig på. Skulle inte du bli gladare om ditt barn

kom hem med ett MVG istället för ett G.

This entry was posted in Insändare and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Mer lov i skolan insändare av Johan

  1. Johan says:

    Den som skrivit den här är grym på att skriva

  2. Anna says:

    du har så rätt! vi borde verkligen få mer lov!

  3. Emelie says:

    Har du tänkt på att om vi skulle få mer lov skulle kanske vårat sommarlov bli kortare och det skulle inte vara så roligt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s